help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 oktober 1967 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 augustus 1962 tot bepaling van de vorm der beslissingen die met betrekking tot de bouw- en verkavelingsvergunningen worden genomen ter uitvoering van artikel 48 van de wet van 29 maart 1962


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/10/1967
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/11/1967
Pagina:11426
Advies van de Raad van State 10145