help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 augustus 1967 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten: A. Overeenkomst tussen België en Zweden tot voorkoming van dubbele belasting en tot regeling van sommige andere aangelegenheden inzake inkomsten- en vermogensbelastingen, ondertekend te Brussel op2 juli 1965; B. Akkoord houdende wijziging van deze Overeenkomst, afgesloten bij wisseling van brieven, gedagtekend te Brussel, op 7 maart 1967


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/08/1967
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/01/1968
Pagina:83
  • 21/02/1967 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 9677