help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 28 juli 1967 tot vaststelling van het bedrag van het presentiegeld en van het honorarium voor de leden van de commissies voor de door het Ministerie van Binnenlandse Zaken uitgeschreven examens van kandidaat commissaris en adjunct-commissaris van politie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/07/1967
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/09/1967
Pagina:9543
Advies van de Raad van State 10018