help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 juli 1993 tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 januari 1993 tot vaststelling van de rentevoet van de in 1993 uit te keren intresten voor de bij de deposito- en consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/08/1993
Editie:1
Pagina:17628
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1993

TT 1993