help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 maart 1968 tot bepaling van de bekwaamheden die zijn vereist van de leraren, belast met het onderricht in de eerste hulpverlening aan de slachtoffers van de dringende geneeskundige hulpverlening


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/1968
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/05/1968
Pagina:5099
Advies van de Raad van State U - D