help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1994
Aard van de akte: Gecoördineerde wetten
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/08/1994
Pagina:21524
  • 25/03/1998 (Duitse vertaling)
  • 13/12/1994 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 14/07/1994