help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 10 januari 1969 tot wijziging van die van 21 juni 1937 betreffende de oprichting van de Autonome Haven van Luik en tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van die openbare instelling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/01/1969
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1969
Pagina:843
Advies van de Raad van State 7948
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/02/1969 tot ...
Opmerkingen Art. 2: modifications expresses des statuts du Port autonome de Liège