help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 mei 1970 tot wijziging van de bij het koninklijk besluit van 31 december 1958 samengevatte wetten betreffende de afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de steenkolenmijnen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/05/1970
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/1970
Pagina:7052
Advies van de Raad van State 10808