help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 februari 2013 tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de warenhuizen ressorteren (PC 312)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/2013
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/2013
Pagina:13658
Advies van de Raad van State 52344
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/03/2013 tot ...
Opmerkingen 1) Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de opzeggingstermijnen in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.

2) Art. 3: niet geanalyseerd omdat het opgeheven besluit niet in de databank werd opgenomen.