help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux

Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 juni 1971 tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 januari 1969 betreffende de herklassering in de schoot van de Rijksdienst voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen van bedienden die afgedankt werden ingevolge de intrekking der erkenning van de vrije pensioenkassen of van de onderlinge kassen voor kinderbijslag


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/06/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad Niet bekendgemaakt
Advies van de Raad van State U - D