help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 maart 1971 tot vaststelling van de toekenningsmodaliteiten van de bijzondere herplaatsingstoelage aan personen, wegens gehele of gedeeltelijke sluiting van steenkolenmijnen ontslagen en in overheidsdienst aangeworven of in dienst genomen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/03/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/05/1971
Pagina:6470
Advies van de Raad van State U - D