help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 maart 1971 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1927 houdende vaststelling van controlemaatregelen : 1° inzake toepassing van de taxe op het spel en de weddenschappen op de bij de prijskampen van reisduiven ingezette sommen;
2° inzake uitvoering van de voorschriften der wet ter bescherming van de militaire duiven en ter beteugeling van het aanwenden van duiven voor bespieding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/03/1971
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/1971
Pagina:4795
Advies van de Raad van State U - D