help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 juli 1972 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 2 december 1971 houdende goedkeuring van het reglement voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Rijn (A..D.N.R.)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/1972
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1972
Pagina:8865
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking