help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 april 1972 houdende goedkeuring van de volgende internationale akten:
1. Akkoord tussen België en de democratische republiek Kongo tot vaststelling van de bijzondere bepalingen van toepassing op de leden van de Belgische militaire technische samenwerking in de democratische Republiek Kongo, gesloten bij wisseling van brieven gedagtekend te Kinshasa op 22 juli 1968, en wijzigingsakkoord gedagtekend te Kinshasa op 27 november 1968;
2. Akkoord tussen België en Burundi tot vaststelling van de bijzondere bepalingen van toepassing op de leden van de Belgische militaire technische samenwerking in Burundi, ondertekend te Bujumbura op 10 december 1968
3. Overeenkomst voor militaire technische samenwerking tussen België en Rwanda, en bijgevoegde brieven, ondertekend te Kigali op 22 augustus 1969


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/04/1972
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/03/1973
Pagina:3767
Advies van de Raad van State 11035
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking