help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 december 1973 tot afschaffing van de voorschotten aan de ziekenhuizen en tot bepaling van de normale prijs van de verpleegdag per soort van ziekenhuisdiensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/1974
Pagina:882
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1974

Periode van geldigheid van 01/01/1974 tot 01/01/1986