help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 juli 1973 houdende tijdelijke maatregelen ten gunste van sommige personeelsleden van sommige instellingen van openbaar nut die onder toezicht van de Minister van Openbare Werken staan


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/07/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/1973
Pagina:9797
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1973

Periode van geldigheid van 01/09/1973 tot 30/04/1999