help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 juli 1973 tot wijziging van de wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1973
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/1973
Pagina:9252
Advies van de Raad van State 11671
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 1, 3 en 4: 11/11/1973