help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 mei 1973 betreffende het in aanmerking nemen van sommige diensten verricht in Belgisch Congo of in de gebieden onder Belgisch trustschap voor het vaststellen van de dienstanciënniteit van de ambtenaren van het algemeen bestuur van de ontwikkelingssamenwerking


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/06/1973
Pagina:7389
Advies van de Raad van State 11822
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking