help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1997
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/04/1998
Editie:1
Pagina:11281
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 26674
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie artikel 9.2.: "De bepalingen van dit besluit treden in werking de eerste van de tweede maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, behalve de bepalingen van het hoofdstuk 4 en de bijhorende bijlagen 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 en 4.3, inzoverre zij betrekking hebben op het gebruik van gevaarlijke afvalstoffen als secundaire grondstof, die in werking treden de eerste van de zevende maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad."

Periode van geldigheid van ... tot 01/06/2004