help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 juli 2006 houdende diverse bepalingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2006
Editie:2
Pagina:36940
 • 18/02/2014 (Duitse vertaling)
  Art. 288 tot 307 en 311 tot 342
 • 16/03/2007 (Duitse vertaling)
  Art. 67 tot 71 en 91 tot 97
 • 15/02/2007 (Duitse vertaling)
  Art. 1, 7 en 8, 20, 29 en 30, 37 tot 46, 50, 73 en 74, 85 en 86, 100 en 101, 104, 162 tot 164, 169 tot 182, 184 tot 190, 192 en 193, 241 tot 244, 249 en 250, 270 tot 273, 308 tot 310, 343 tot 349 en 353
 • 20/12/2006 (Duitse vertaling)
  Titel VIII, Hoofdstuk I, Afdeling 3
 • 14/12/2006 (Duitse vertaling)
  Titel VII, Hoofdstuk II, Afdeling 1
Advies van de Raad van State 40444 + 40535 + 40571 + 40572 + 40573 + 40574 + 40575 + 40580 + 40582 + 40593 + 40615 + 40657 + 40668
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 3, eerste lid, 2°: op dezelfde datum als artikel 16 van de wet van 27 december 2004 houdende diverse bepalingen (te bepalen door de Koning).
Art. 10 tot 13: te bepalen door de Koning en uiterlijk op 01/01/2007. Deze uiterste datum werd bereikt.
Art. 15 tot 28: 30/01/2007 (art. 29 en besluit 23/11/2006, BS, 30/11/2006)
Art. 39 en 40: 09/06/2006
Art. 42, 43, 2°, 44 en 45: 01/01/2006
Art. 43, 1° en 3°: 01/01/2005
Art. 47: 01/01/2007
Art. 48: 01/01/2000
Art. 55: 15/03/2006
Art. 73: 01/04/2006
Art. 79: 15/09/2006 (besluit 08/12/2006, BS 23/01/2007, Ed. 2)
Art. 89: 23/04/2003
Art. 114 tot 117: 01/10/2006
Art. 124, 133, 2° en 3°, 134, 1°, 3° en 4° en 135, 1°, 2° en 4°: 30/01/2007 (besluit 21/12/2006)
Art. 134, 2°: 11/12/2006 (besluit 23/10/2006)
Art. 140, 141, 2°, 142 tot 144: 01/09/2005
Art. 141, 1°: 01/10/2006
Art. 146 en 147: 01/08/2006
Art. 149: 01/09/2006
Art. 151: 01/04/2001
Art. 169 en 170: 01/07/2007 (zie art. 171: terzelfdertijd als de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon)
Art. 172 en 173: 01/10/2006 (zie art. 174)
Art. 192: 01/06/2001
Art. 194: 01/05/2004
Art. 196 tot 239: 01/01/2007
Art. 241 tot 243 en 245: 28/07/2006
Art. 247: 01/09/2006
Art. 268: 31/03/2006
Art. 271 en 272: 01/09/2006
Art. 288 tot 291: 01/01/1983 tot 01/04/1984
Art. 293 tot 297: 01/04/1984 tot 01/11/1991
Art. 299 en 300, 302 tot 306: 01/11/1991 tot 01/01/2007
Art. 301: 01/12/1991 tot 01/01/2007
Art. 308: 01/01/1983
Art. 309: 01/01/2007
Art. 311 tot 315: 01/01/1983 (tot 01/01/2007)
Art. 317 tot 320: 01/01/1988
Art. 322 tot 325: 24/09/1991
Art. 327 tot 335: zie art. 336
Art. 337: 11/12/2001
Art. 339: 01/09/2005
Art. 341: 25/12/2005
Art. 343: 01/01/1983
Art. 344: 01/01/1983 tot 01/01/2007
Art. 345: 01/01/2007
Art. 346: 01/01/1988 tot 01/01/2007
Art. 347: 01/01/1997 tot 01/01/2007
Art. 348: 01/04/1998 tot 01/01/2007

Periode van geldigheid van 01/01/1983 tot ...
Opmerkingen 1) Autonome bepalingen : art. 55 (fiscale regularisatie)

2) Art. 103: de Koning kan wettelijke bepalingen wijzigen.