help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA)


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 17/12/1997
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 16/04/1998
Edition:1
Page:11281
Avis du Conseil d'Etat
Avis du Conseil d'Etat 26674
Entrée en vigueur / Effet Zie artikel 9.2.: "De bepalingen van dit besluit treden in werking de eerste van de tweede maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad, behalve de bepalingen van het hoofdstuk 4 en de bijhorende bijlagen 4.1, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 en 4.3, inzoverre zij betrekking hebben op het gebruik van gevaarlijke afvalstoffen als secundaire grondstof, die in werking treden de eerste van de zevende maand volgend op de datum van bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad."

Période de vigueur du ... au 01/06/2004