help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 maart 1973 houdende opheffing van het koninklijk besluit van 16 juni 1972 houdende omschrijving van de bevoegdheid van de Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister van Landbouw en Middenstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/03/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/07/1973
Pagina:8265
Advies van de Raad van State U - D
Opmerkingen Zonder voorwerp ingevolge ontslag regering Leburton op 25 april 1974