help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 20 februari 1974 tot vaststelling van het model van de attesten van oorsprong voorgeschreven bij het koninklijk besluit van 29 januari 1974 genomen ter uitvoering van de wet van 14 juli 1971 betreffende de handelspraktijken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/02/1974
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/1974
Pagina:3088
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Lees in het opschrift "4 februari 1974" ipv "29 januari 1974"

Zie de artikelen 17 en 122 van de wet van 14/07/1991