help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 12 december 1997 tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese Economische en Monetaire Unie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/12/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1997
Pagina:34126
Advies van de Raad van State 27081 - 27026 - 26676
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 2 tot 8: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akten
Art. 9: 30/10/1997

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot ...