help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 juli 1997 wijziging van boek III van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/1997
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1997
Pagina:31046
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking