help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 oktober 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1979 tot vaststelling van de weddeschalen van het personeel van het Secretariaat van de Nationale Arbeidsraad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/10/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/1994
Pagina:1412
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1993

Periode van geldigheid van 01/07/1993 tot 01/01/2007