help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 1976 tot vaststelling van de bezoldigingen van de leden van de Bijzondere Commissie van Beroep inzake oorlogsschade, ingesteld bij de wet van 21 november 1974


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/1977
Pagina:1218
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 29/06/1976 (KB 09/05/1977)

Opmerkingen Het artikel 4 houdende de datum van inwerkingtreding, werd vervangen. De nieuwe datum van inwerkingtreding is 29/06/1976