help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 november 1975 houdende toekenning van een toelage aan de eerstaanwezend maatschappelijk assistenten die gedeeltelijk de functie van gewestelijk secretaris uitoefenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/11/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/03/1976
Pagina:2781
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking