help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 juli 1975 tot vaststelling van bijzondere berekeningsregelen van het loon voor de feestdagen en tot aanwijzing van de instelling die de uitbetaling ervan moet verzekeren in de diamantnijverheid en -handel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/1975
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/1975
Pagina:8981
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/1975

Periode van geldigheid van 01/02/1975 tot 31/12/1976