help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van 1 februari 1975 aan de gemeenten betreffende tot uitvoering van het koninklijk besluit van 14 januari 1975 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1965, artikel 23 betreffende de voorwaarden waaronder vreemdelingen België mogen binnenkomen, er verblijven en er zich vestigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/1975
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/02/1975
Pagina:1532
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld