help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juni 1976 tot vaststelling van de bevoegdheden der diensten voor Franse Cultuur bij het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/06/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/1976
Pagina:14918
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking