help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 december 1977 betreffende de budgettaire voorstellen 1977-1978


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1977
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/12/1977
Pagina:15204
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Zie art. 45, 66, 79, 91, 100, 114, 117, 120, 124, 126, 128, 133, 138, 143, 153, § 2, 169, 180