help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 februari 1961 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 mei 1959 houdende het statuut van de gouverneur-generaal van Belgisch Congo, van de vice-gouverneur-generaal van Belgisch Congo, van de gouverneur van Ruanda-Urundi, van de secretaris-generaal van Belgisch Congo, van de gouvernementssecretarissen van Belgisch Congo en van de provinciegouverneurs van Belgisch Congo


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/02/1961
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/1961
Pagina:1504