help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 september 1977 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Tsjechoslovaakse Socialistische Republiek tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Praag op 19 juni 1975


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/09/1977
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/1977
Pagina:14679
Advies van de Raad van State 12519
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking