help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 april 1977 houdende maatregelen tot bescherming van de vrouwelijke militairen bij de land-, de lucht- en de zeemacht en bij de medische dienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/04/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/05/1977
Pagina:6236
Advies van de Raad van State 12603
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/05/1977 tot ...