help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 maart 1976 - Vaststelling van de overgangsmaatregelen met betrekking tot de loopbaan van de personeelsleden, tewerkgesteld bij het Centrum voor Informatieverwerking van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1976
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 17/04/1976
Pagina:4935
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking