help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 maart 1977 houdende toekenning binnen het kader van de sociale programmatie 1974-1975, van voordelen aan sommige weddetrekkende personeelsleden van de krijgsmacht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/04/1977
Pagina:4993
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1975