help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 31 oktober 1979 houdende samenstelling van de Raad van beroep ingesteld voor de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwproducten en de Nationale Zuiveldienst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/10/1979
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/01/1980
Pagina:1183
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/01/1980 tot 30/12/1994
Opmerkingen Nationale Zuiveldienst ontbonden op 30 december 1994 ingevolge W 06/08/1993, art. 82
Office national du Lait et de ses Dérivés dissout le 30 décembre 1994 suite à L 06/08/1993, art. 82