help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 december 1983 tot wijziging, voor de Duitstalige Gemeenschap, van het koninklijk besluit van 19 oktober 1921 tot inrichting van de openbare bibliotheken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/12/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1984
Pagina:2060
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983

Periode van geldigheid van 01/01/1983 tot 01/01/1995