help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 oktober 1978 tot overplaatsing van de personeelsleden van het Uitzendingsinstituut "Belgische Radio en Televisie, Franse Uitzendingen" naar het Instituut genoemd "Belgische Radio en Televisie van de Franse Cultuurgemeenschap" (R.T.B.F.) en vaststelling van de personeelskaders van de Belgische Radio en Televisie van de Franse Cultuurgemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/10/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/11/1978
Pagina:13740
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/03/1978

Periode van geldigheid van 13/03/1978 tot ...