help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 16 april 2004 houdende de samenstelling en de werking van de GRB-raad


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/04/2004
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/2004
Editie:1
Pagina:53825
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Buitenwerkingtreding: "op de dag van de bekendmaking van het ministerieel besluit houdende de aanstelling van de leden van het stuurorgaan in het Belgisch Staatsblad" (BVR 02/06/2017, art. 27)

Periode van geldigheid van 15/07/2004 tot 55/55/5555