help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 september 1978 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 januari 1975 tot vaststelling van de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden van het Algemeen Secretariaat, de Algemene Diensten, het Bestuur van het Vervoer, het Bestuur der Luchtvaart, het Commissariaat-generaal voor Toerisme en het Bestuur van het Zeewezen en van de Binnenvaart van het Ministerie van Verkeerswezen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/09/1978
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/08/1979
Pagina:9302
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking