help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 juli 1980 tot intrekking van het koninklijk besluit van 6 maart 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1972 houdende vaststelling van de algemene eisen, vervat in de norm NBN 713-010 betreffende de brandbeveiliging in de hoge gebouwen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/07/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/07/1980
Pagina:8537
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de ingetrokken akte: 06/03/1980

Periode van geldigheid van 06/03/1980 tot ...