help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 november 1980 tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 1979 tot uitvoering, wat de koopvaardij betreft, van het koninklijk besluit van 27 februari 1979 houdende de ontbinding van de "Vereniging voor onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico's" (VOZOR)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/11/1980
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/1980
Pagina:13234
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/1986
Opmerkingen Zie MB 25/11/1986 houdende definitieve ontbinding van de "Vereniging voor onderlinge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico's" en overdracht van het saldo