help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1979
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/09/1979
Pagina:10386
  • 24/06/2011 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij het KB 03/03/2011
  • 18/12/1979 (Rechtzetting)
Advies van de Raad van State 12618
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 30/09/1979 tot ...