help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/07/1979
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/08/1979
Pagina:9462
Advies van de Raad van State 13230
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/1979 (KB 15/10/1979)

Periode van geldigheid van 01/11/1979 tot 30/06/2005
Opmerkingen Art. 54, eerste lid, van het KB 18/12/2009 stelt dat "De vergunningen afgegeven bij toepassing van de wet van 30 juli 1979 betreffende de radioberichtgeving, blijven geldig onder voorbehoud dat zijn aan de bepalingen van de ter uitvoering van deze wet getroffen besluiten voldoen".