help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 juli 1978 inzake douane en accijnzen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/07/1978
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/08/1978
Pagina:9013
Advies van de Raad van State 12961
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Art. 1: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte: 01/10/1977

Periode van geldigheid van 01/10/1977 tot ...