help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 april 1993 houdende voor de periode van 1 april 1989 tot 30 juni 1993 de erkenningscriteria in hoofde van de laboratoria voor klinische biologie, bedoeld in artikel 153, § 6, eerste lid, 3°, van de wet van 9 augustus 1963 tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/05/1993
Pagina:11849
Advies van de Raad van State 22274
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opschrift zonder normatieve waarde: deze tekst is dus niet tijdelijk.

Art. 8: overgangsbepalingen

Periode van geldigheid van 30/05/1990 tot 18/12/1995
Opmerkingen W 09/08/1963, art. 153, § 6 = GecW 14/07/1994, art. 63, lid 1