help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 mei 1980 tot vaststelling van de graden van de ambtenaren der wetenschappelijke inrichtingen afhangend van het Bestuur voor Kunsten en Kunstonderwijs van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur en van het Algemeen Bestuur voor Culturele Zaken, Bestuur voor Kunst en Letteren van het Ministerie van Nationale Opvoeding en Franse Cultuur, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/09/1980
Pagina:10379
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking