help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juli 1979 tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 april 1979 houdende oprichting van een Commissie voor de gelijkschakeling van de onderwijskansen van jongens en meisjes


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/07/1979
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/09/1979
Pagina:10507
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 21/09/1979